Geschiedenis van de Utrechtse Heuvelrug

Het ontstaan

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Het landijs breidde zich vanaf de noordpool ver uit over onder andere Europa. Het schuivende landijs stuwde metersdikke lagen zand, grint en klei op. Uitlopers van het grote ijspakket baanden zich een weg door uitgesleten rivierdalen van de Rijn en de Maas. De heuvels die ontstaan zijn, vormen nu de Utrechtse Heuvelrug, een prachtig bosrijk natuurgebied.

De mens

Ongeveer 5000 jaar geleden vestigde de mens zich op de Utrechtse Heuvelrug. Met de mens kwam ook het vee. Bos werd gekapt en er ontstonden heidevelden. De heidevelden veranderden door overbegrazing in stuifzand. Door de invoering van kunstmest hadden de boeren minder schapenmest nodig om hun akkers te bemesten.Het belang van de heidevelden nam hierdoor af. Een start werd gemaakt met bebossing van de open, vrijwel boomloze heuvelrug. De huidige bossen zijn voor een groot deel vanaf het begin van de negentiende eeuw aangelegd.

 
 
Buitenplaatsen
Later lieten welgestelde stedelingen in het natuurgebied fraaie buitenplaatsen bouwen met prachtige tuinen en parken. De aaneenrijging van buitenhuizen, parken, parkbossen en oude dorpskernen heeft de naam de Stichtse Lustwarande gekregen. Een deel van de parken zijn open voor publiek.
 

Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug

Sinds 2003 is het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug opgericht. Voor het park is er een gezamenlijk beheers- en inrichtingsplan opgesteld door eigenaren, bestuurders en beheerders van het deel van de Heuvelrug dat het Nationaal Park vormt. De gevolgen hiervan merkt de recreant in de loop van de tijd in de vorm van betere toegankelijkheid van het gebied door aaneenschakeling van natuurgebieden. Er komt een nieuw voor het hele gebied opererend bezoekers- en informatiecentrum en het hele jaar door wordt er van alles op het gebied van voorlichting georganiseerd. Verder wil men de natuurwaarden van de bossen verhogen, waardoor de Heuvelrug nog mooier en natuurlijker wordt.
 

Intropagina
> Heuvelrughomepage > Algemene informatie