Amerongse Bos

Het Amerongse Bos is één van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder omdat de meeste bossen op de Heuvelrug pas ongeveer honderd jaar oud zijn. Het Amerongse Bos steekt hier echter met kop en schouders bovenuit: sommige grove dennen dateren uit 1770 en delen van het gebied doen met hun enorme woudreuzen, weelderige ondergroei en reusachtige, omgevallen stammen denken aan een oerbos. Het bos dankt zijn leeftijd aan de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen. Zij lieten het bos aanleggen om er te kunnen jagen. Naast zijn ouderdom heeft het Amerongse Bos nóg een bijzonderheid. Het bos ligt namelijk op de 69 meter hoge Amerongse Berg, het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de zuidrand van het bos liggen oude bouwlanden met een aantal gerestaureerde tabaksschuren. In één van deze historische tabaksschuren is informatiecentrum de Amerongse Bergschuur gevestigd. Naast de Bergschuur ligt een kunstmatige grafheuvel die een beeld geeft van de (vele) grafheuvels in de omgeving.-   Holle bomen en boommarters

Vanwege de grote variatie in het Amerongse Bos en de vele oude, holle bomen vinden allerlei planten en dieren er een plekje. Op de bodem groeit onder andere blauwe bosbes en, op open plekjes, struikheide. In de struiklaag zijn soorten als lijsterbes en vuilboom te vinden. Echte bosplanten zoals salomonszegel, dalkruid en eikvaren groeien vooral onder eiken die meer licht op de bodem toelaten dan beuken. Vanwege de grote hoeveelheid holle bomen is het Amerongse Bos een prima leef- en nestelgebied voor vleermuizen, eekhoorns, spechten en, heel bijzonder, de boommarter. Het Utrechts Landschap sluit met zijn beheer van het Amerongse Bos zo veel mogelijk aan bij de natuurlijke processen in deze levensgemeenschap: dood hout mag blijven liggen, insecten en ziektes worden niet bestreden en jonge bomen moeten zelf een plaatsje bevechten.

Bereikbaarheid
Ingang: restaurant ’t Berghuis, Veenseweg 28, Amerongen.
Halte Amerongse Berg, Amerongen.

 

intro | homepage | plaatsen | natuurgebieden | dagroutes